حقیقت تلخ...

چایی که سرد میشه روش آبجوش میریزن گرم میشه درسته , گرم میشه اما کمرنگ میشه!!رابطه ام همینه میشه دوباره زندش کرد اما نه مثل اول!!


/ 6 نظر / 37 بازدید
مینا

دقیقاهمینطوره پس بهتره ک واسه همیشه سردبشه.

zeynab

یـــــکی گِـــــــرِه روسَــــــــریــــــــــشـــــو شُـــــل کــَــــــرد... واسِــــــه لــــــــــــایـــــک یــــــکی هــــم بـَــــنـــدِ پـــــوتــــــیـــــنِــــشـــو سِــــــفــــت کــــرد،رفــــت رویِ مــــــیـــــن... واسِـــــــــه خــــــــــــــاکـــــــ .......!! +slm khubin? khoshhalam k haletoon khube va bargashtin[گل]

ویرانه من

آیاهنوز هـم نیامـوختی؟کـه اگرهـمه عالم قصد ضرر رسـاندن بـه تو راداشـته باشـندوخــدا نخـواهد " نمـی توانـنـد " پـس به"تدبیرش "اعتماد کن به"حکمتش"دل بسپار به او تـوکـل " کن وبه" سمت او" قدمی بـردار تا آمدنش به سوی خود را به تماشا بنشینی

Miss:peranses

سلام دوستـ ِ عزیزم :) من برگشتم :) منتظر حضور شما هستم [گل]

...........

[ناراحت]