عاشقانه

در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود و بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود

حرف نگفته

خیلی حــــــــرف هست…که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت…   بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی… بــــــــرای کسی که…بدانی…حتی یک بار در عمــــــــرش…   به خــــــــاطر تــــــــو…بغض هــــــــم ... ادامه مطلب
/ 151 نظر / 35 بازدید
دی 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
24 پست
آبان 92
33 پست